คนกล้าคืนถิ่น

อัครพล ทองมาก

คนกล้านครศรีธรรมราช

สมสมัย เอียดคง

คนกล้าพัทลุง

ปทุมวรรณ์ มารถโอสถ

คนกล้ากระบี่

ประภาพร พรหมเขียว

คนกล้าสงขลา

อัศนั่น แสงมณี

คนกล้าสงขลา