คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าร้อยเอ็ด

ปุญญพัฒน์ เปนนาม

คนกล้าร้อยเอ็ด

วีระพันธ์ ยงยุทธ

คนกล้าร้อยเอ็ด

กิตติพงศ์ บุตรโท

คนกล้าร้อยเอ็ด

อรุณ วิริโยคุณ

คนกล้าร้อยเอ็ด

ชาญชาย เชาว์ชาญ

คนกล้าร้อยเอ็ด

พายุ ตาลลาภ

คนกล้าร้อยเอ็ด

ดอนเมือง ไชยคิรินทร์

คนกล้าร้อยเอ็ด

รุ่งสว่าง คำสิงห์กุล

คนกล้าร้อยเอ็ด