คนกล้าคืนถิ่น

ชลเทพ ปานดำ

คนกล้าสุโขทัย

พิสิษฐ์ กุลโพธิ์ศรี

คนกล้าราชบุรี

นฤพรรณ รองเมือง อีเรค

คนกล้านครศรีธรรมราช

กฤศ พัฒนสิงห์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

การณ์ ศุภวัสจิระวัฒน์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

น้ำฝน เอี่ยมสะอาด

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

ศรีฟ้า วงษ์สุวรรณ์

คนกล้าเพชรบูรณ์

มงคล เพ็ชรเนียม

คนกล้ากำแพงเพชร