คนกล้าคืนถิ่น

ดำรงค์เกียรติ มหาสุข

คนกล้านครศรีธรรมราช

จักรพันธ์ วงศ์มั่นกิจการ

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

สาคร ชูจิตรชื่น

คนกล้านครศรีธรรมราช

เทอดธรรมนูญ นิคม

คนกล้านครศรีธรรมราช

เสกศักดิ์ แสงสุวรรณ

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

นันทนา นะนุ้ย

คนกล้าพัทลุง

วรรณิสา แก้วล้วนสม

คนกล้านครศรีธรรมราช

ชญาดา พรจิรวิชัย

คนกล้าลำพูน