คนกล้าคืนถิ่น

สุทธิพงษ์ เป็งมา

คนกล้าลำปาง

อาภากร บุตรจันทา

คนกล้าฉะเชิงเทรา

จิราพร ทองใหม่

คนกล้าพัทลุง

วิทยา บัวมาตร

คนกล้าขอนแก่น

อาทิตย์ มินขุนทด

คนกล้านครราชสีมา

สุวลักษณ์ คงยอด

คนกล้าเชียงใหม่

ตุลยวัต พุ่มทิม

คนกล้าสระบุรี