คนกล้าคืนถิ่น

ชัยพฤกษ์ ฝึกหัด

คนกล้านครราชสีมา

ชุลีพร อ่อนเหลา

คนกล้าขอนแก่น

พริษฐ์สรา ม่วงโมรี

คนกล้าราชบุรี

คำใบ ภามั่งมี

คนกล้ากาฬสินธุ์

ปัณณพร ขึ้นทันตา

คนกล้าสมุทรปราการ

ปิยวรรณ หนองรวง

คนกล้าชลบุรี