คนกล้าคืนถิ่น

พริษฐ์สรา ม่วงโมรี

คนกล้าราชบุรี

สุวรรณ เลี้ยงอิ่ม

คนกล้ากาญจนบุรี

ธรรมศักดิ์ สุขเอี่ยม

คนกล้าสมุทรปราการ

ศุภรัตน์ วิรัตนพรกุล

คนกล้านนทบุรี

ปุญญพัฒน์ เปนนาม

คนกล้าร้อยเอ็ด

สุทธิพงษ์ รอดปลอด

คนกล้านครศรีธรรมราช

ดิษพงศ์ ม่วงงาม

คนกล้าพะเยา

กัณฑ์นณัฏฐ์ ศรีอำไพ

คนกล้านครราชสีมา