คนกล้าคืนถิ่น

ประพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง

คนกล้าสุโขทัย

จริยะ เหนี่ยวบุปผา

คนกล้าสุรินทร์

จิราภรณ์ โคตรมิตร

คนกล้านครพนม

อรรถพล ปินตาแก้ว

คนกล้าเชียงราย

ชาญชัย ปาทา

คนกล้านตรพนม

ปฐมพงศ์ ศรีจันทร์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

ชุติมา แซ่เฮ้ง

คนกล้าชลบุรี

สุภกิจ ถาวรชน

คนกล้าน่าน