คนกล้าคืนถิ่น

สิรินทรา ทองถัน

คนกล้าพิษณุโลก

อนุชิต สารวงษ์

คนกล้าชลบุรี

โอภาส หรดี

คนกล้าลพบุรี

พีรเกียรติ ผลส่ง

คนกล้าพิจิตร

ธิรยุทธ์ เสนาลัย

คนกล้ากาฬสินธุ์

อภิเดช ยอดนิล

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

สมรักษ์ เมืองด้วง

คนกล้าสุราษฎร์ธานี