กล้ารู้ : องค์ความรู้ : หมวดเทคโนโลยี พลังงาน

เครื่องให้ปุ๋ย+ฮอร์โมน+สารไล่แมลงผ่านระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานจำจึงต้องหาเครื่องทุ่นแรงในการจัดการสวน ในการให้น้ำปุ๋ย ฮอร์โมนน้ำหมัก สารขับไล่แมลง ไปพร้อมกันกับการให้น้ำในแต่ละวัน

วิธีการส่งพืชพันธุ์ทางพัสดุ

มาดูวิธีการส่งพืชพันธุ์ ฉบับคนกล้าฯ แม่ฮ่องสอนกัน

เครื่องมือคาดการณ์สภาพอากาศ

เข้าหน้าฝนก็ต้องดูเรื่องฝนฟ้ากันหน่อย เพื่อวางแผนชีวิตกัน

รถฉีดปุ๋ยน้ำ

รถฉีดปุ๋ยน้ำ ฉีดได้ระยะไกลและสูงขึ้น พาไปในสวนได้สะดวก อาจจะยุ่งยากเรื่องสายยางที่ยาว แต่ก็ไม่ต้องลากถังไปทุกที่