กล้ารู้ : องค์ความรู้ : ไผ่ลำมะลอก (D.longispathus)

ไผ่ลำมะลอก (D.longispathus)ชนิดของไผ่

ไผ่ลำมะลอก (D.longispathus) อยู่ในสกุล Dendrocalamus . เป็นระบบเหง้าลำเดี่ยว (monopodial หรือ leptomorph rhizome) ลำอ่อนแตกมาจากตาของเหง้าใต้ดินเพียงบางตา ตรงส่วนของปลายเหง้าที่เจริญออกเป็นหน่อใหญ่ เหง้ามีระยะยาว แตกออกเป็นลำใหญ่ในปีต่อไปเรื่อยๆ เหง้าและลำจึงไม่อยู่ร่วมกัน มีทั่วทุกภาคแต่ในภาคใต้จะมีน้อยมาก ลักษณะการเติบโตของไผ่ชนิดนี้จะขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ ลำไผ่ต้นเดี่ยว(ไม่เป็นกอ)ลำต้นสีเขียวแก่ไม่หนาม ข้อเรียบ จะแตกใบสูงจากพื้นดินประมาณ 6-7 เมตร ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 ซม. ลำปล้องยาวประมาณ 30-70 ซม. ความหนาของเนื้อไผ่ประมาณ 1-2 ซม.ลำต้นสูงประมาณ 10-25 เมตร มีแขนงแทงใต้ดินออกหน่อ ระยะห่างระหว่างลำต้นประมาณ 30 ซม.(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก) ไผ่ชนิดเหมาะสำหรับงานก่อสร้างใช้ทำนั่งร้าน/ เสาค้ำยัน

ที่มา:

https://www.facebook.com/baansuankuanthong?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFpKO1OoEozfZL5sfiZMLCte_JCs1Tw_BGfQAtpXfKrl35xSrST9eCnhgXrm2Hz55U0ewpZ5lDHu0N&hc_ref=ART2x7Bi9VvJ78bnijZuB99KnqqmoFQDhzgczIfCsi50lmT-yWJBF330Rn_srRqp0dg&fref=nfโดย ณภัทร ศรีรักษ์

  • คนกล้านครศรีธรรมราช
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :