กล้ารู้ : องค์ความรู้ : เรียรู้ วิจัย และลงมือทำ พ่อสอนลูก

เรียรู้ วิจัย และลงมือทำ พ่อสอนลูก

 

คุณครูสมบัติ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ ว่าเด็กเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจึงทำการหาข้อมูล โดยทำเป็นเชิงวิจัยร่วมกับคุณหมอในการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่อนุบาล ประถม จนเข้าสู่มัธยมต้น

 

 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงมัธยมต้น กลับพบปัญหาหนักกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้คุณครูสมบัติจะพยายามสนับสนุน หาแนวทางในการเชื่อมโยง ตลอดแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นผล จึงได้คุยกับครอบครัว และคุณหมอ ว่าจะให้เรียน กศน.แทน และหาฝึกวิชาชีพ ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 2-3 ปี ผลการประเมินจากคุณครูพบว่า เด็กยังไม่ผ่านการประเมิน จึงยังไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหา

ดังนั้นคุณครูสมบัติจึงได้พูดคุยกับครอบครัวอีกครั้ง ว่าเราควรจะต้องลงมือจัดการเรื่องการเรียนการสอนด้วยตัวเอง เมื่อคุณครูสมบัติลงมือสอนด้วยตัวเองแล้วนั้น ครูสมบัติจึงพบว่า เด็กสามารถเรียนรู้ได้ เพียงแต่ว่าบริบททางการศึกษา  ไม่เหมาะกับเด็ก หลังจากที่คุณครูสมบัติสอนไปได้ ระยะหนึ่งจึงพบว่า เด็กสามารถเรียน Course study ได้ เช่น การสอนนวดเท้าจะมีทั้งหมด 81 ท่า เมื่อครูสมบัติสอนได้ประมาณ 25 ท่า เด็กสามารถเรียนรู้ท่าที่ 26 ถึง 81 ได้ด้วยตัวเอง ด้านทักษะการเรียนรู้ เด็กสามารถทำได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป ปัจจุบัน เด็กสามารถตัดหญ้าในพื้นที่ 40 ไร่ ซ่อมเครื่องตัดหญ้า เปลี่ยนใบพัด ปลูกต้นไม้ ได้ด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นธรรมชาติบำบัดคือ การเรียนรู้โดยไม่มีกรอบ เมื่อเราพบปัญหาในเรื่องใด ให้เราเข้าไปแก้ปัญหาในจุดนั้นให้ตรงจุด แล้วทำการจัดการเรียนรู้ ซ้ำ จนเด็กเกิดความชำนาญและเคยชิน ซึ่งเราจะต้องคอย ทำการตรวจสอบ ความถูกต้อง คุณภาพและประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย จนกว่าเด็กเกิดความชำนาญและเคยชิน เราจึงปล่อยมือเพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง