กล้ารู้ : หมวดอาหาร

การผลิตเมรัยผลไม้

เมรัยผลไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าได้ดี กรรมวิธีก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สามารถทำไว้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนหรือจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

การผลิตเมรัยผลไม้-EP2

ขั้นตอนการผลิตเมรัยผลไม้ไม่ยาก แต่ต้องการความเอาใจใส่ และความสะอาด