กล้ารู้ : องค์ความรู้

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง

การผลิตเมรัยผลไม้

เมรัยผลไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าได้ดี กรรมวิธีก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สามารถทำไว้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนหรือจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

คลังอาหารปลา

เมื่อเราตั้งใจจะเลี้ยงปลาด้วยการสร้างระบบ​นิเวศน์​ โดยการทำนิเวศน์​บ่อปลาเลียนแบบธรรมชาติ​ ที่เป็นห้วยหนองคลองบึง​ บ่อปลาจึงเป็นธรรมชาติมากที่สุด

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง​ ไม่รดน้ำ

การปล่อยให้หญ้าขึ้นในสวน​ เป็นวิธีการห่มดินรูปแบบหนึ่ง​ที่ช่วยปกป้องแม่ธรณี​ แต่ในสวนที่มีหญ้ารกเกินไป​ก็จะบดบังแสงที่พืชหลักต้องการ​ ได้เวลา..ตัดหญ้า