กล้ารู้ : องค์ความรู้ : อุปกรณ์ smart farm เบื้องต้น สำหรับเกษตรกรที่มีความรู้เรื่อง IT น้อย

อุปกรณ์ smart farm เบื้องต้น สำหรับเกษตรกรที่มีความรู้เรื่อง IT น้อยอุปกรณ์กึ่งสำเร็จ สำหรับควบคุม อุณหภูมิและความชื้นในแปลง

อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ราคาไม่แพง

เหมาะกับคนที่ใช้ app เป็นบ้าง

ควบคุม เวลาเปิดปิด ได้

เปิดปิดตามความชื้นและอุณหภูมิได้

ควบคุมผ่านมือถือโดย วีระศักดิ์ น้ำทับทิม

  • คนกล้าสระบุรี
  • เว็บไซต์ : osf.world
  • Facebook : https://www.facebook.com/weera123