กล้ารู้ : องค์ความรู้ : การผลิตเมรัยผลไม้

การผลิตเมรัยผลไม้เมรัยผลไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าได้ดี กรรมวิธีก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สามารถทำไว้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนหรือจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

 

 โดย วิสุนันท์ คุ้มอยู่

  • คนกล้าสุพรรณบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Visunan kumyu