กล้ารู้ : องค์ความรู้ : คลังอาหารปลา

คลังอาหารปลาเมื่อเราตั้งใจจะเลี้ยงปลาด้วยการสร้างระบบ​นิเวศน์​ โดยการทำนิเวศน์​บ่อปลาเลียนแบบธรรมชาติ​ ที่เป็นห้วยหนองคลองบึง​ บ่อปลาจึงเป็นธรรมชาติมากที่สุด

อาหารของปลาที่เลี้ยงในบ่อที่มีความหนาแน่น​ คือมีจำนวนปลาที่มากกว่าอาหารตามธรรมชาติ​ที่เกิดขึ้นเองในบ่อ​ ทำให้ต้องเติมอาหากหรือเลี้ยงด้วยอาหารนั่นเอง​ อาหารปลากินพืช ชอบกินอาหารที่เป็นพืช เช่น รำ ปลายข้าว เศษผัก หญ้าขน ฯลฯ พวกปลานิล​ ปลาสลิด​... สามารถสร้างได้จากพืช​ หญ้า​ วัชพืชที่ขึ้นในสวนในไปเป็นอาหารปลาได้

แต่เมื่อเราจำเป็นต้องเดินทางไกล​ ไม่มีเวลาให้อาหารปลาจึงจำเป็นต้องสรเางคลังอาหารปลาไว้ในบ่อ

ทำจากสิ่งที่เรามี
- เริ่มจากตัดหญ้าในสวนที่รบกวนพืชหลัก​ ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาดๆ​ ประมาณ​ 5-10​ ​วัน​ อาจมีใบสีเขียวปนอยู่บ้าง​ รวบรวมกองไว้
- เตรียมไม้​ มูลสัตว์​ นำหญ้าที่ได้เตรียมทำคลังอาหารปลา

ลงมือกันเลย
-เลือกจุดที่น้ำไม่ลึกมาก ประมาณ 50-80 ซม. ในบ่อปลา ปักไม้เป็นวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หรือหกเหลี่ยม ตามสะดวกเพียงให้ล้อมไว้ได้
-นำหญ้าใส่ลงในช่องที่ปักไม้ไว้ เหยียบให้จมลงไป (แต่ก็จะลอยขึ้นมาอยู่ดี) ใส่มูลสัตว์ เช่น ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้ควาย ขี้เป็ด เป็นต้น ทำเช่นนี้ 3 ชั้น

มูลสัตว์เป็นปุ๋ยที่สร้างให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อ คลังอาหารปลา เป็นแหล่งสร้างแพลงตอนพืช ให้กระจายอยู่ทั่วไปในบ่อ สามารถขยายพันธุ์และเจริญได้ดีในบ่อที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง และแพลงตอนสัตว์

เลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ทำร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และกสิกรรม ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน (กสิกรรม+เลี้ยงสัตว์+ประมง) ในแนวทางการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองโดย พรเทพ คงเสถียร

  • คนกล้านครศรีธรรมราช
  • เว็บไซต์ : http://www.monmai.net
  • Facebook : คนทำสวน หม่อนไม้