คนกล้าคืนถิ่น

อนุสรณ์

  • คนกล้าเพชรบุรี
  • เว็บไซต์ : https://farmily.co
  • Facebook : farmily.co

พื้นที่ทดลองกิจกรรมเกษตรธรรมชาติของครอบครัวเล็กๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน ลองผิด ลองถูก หัดปลูกพืชผักหลากหลายชนิด โดยหวังว่าสักวันหนึ่งพืชพันธุ์นาๆ ชนิดเหล่านี้ จะผลิดอกออกผลได้ และทำให้เรามีองค์ความรู้ในการทำเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ครอบครัวของเรามีเตาตาลสำหรับเคี่ยวน้ำตาลโตนดแท้ 100% แบบดั้งเดิมที่ถูกส่งต่อผ่านภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...