กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

10 ปี คนกล้าคืนถิ่น : Workshop : การตัดแต่งดูแลต้นไม้ในสวนการตัดแต่งดูแลต้นไม้ในสวน โดยทีมรุกขกร

#การตัดแต่งดูแลต้นไม้ในสวน#

*โดยทีมรุกขกร

(-)หลักการตัดแต่งต้นไม้เบื้องต้นตามหลักรุกขกรรม
(-)การเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้
(-)การเลือกใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งอย่างปลอดภัย
(-)การประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน
(-)ช่วงเวลาไหนเหมาะกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม้
(-)สาธิตการปีนต้นไม้ด้วยอุปกรณ์ปืนแบบรุกขกร

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ บ้านไร่ลุงคริส อ. แก่งคอย จ.สระบุรี

รับจำนวนไม่เกิน 15 คน

ค่าสมัคร 300 บาท
(สมทบโครงการคนกล้าคืนถิ่น 100 บาท)

ชำระเงิน บัญชี พร้อมเพย์ เลขที่บัตรประชาชน 3720700507891 พรเทพ คงเสถียร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567

 


ลงทะเบียน ยืนยันการชำระเงิน