กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

คาราวานคนกล้าฯกิจกรรมคาราวานคนกล้าฯ

กิจกรรม

ขับรถเป็นขบวนคาราวานเพื่อลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคนกล้าฯ รุ่น 7 อบรมที่ไร่เคียงตะวัน จ.พัทลุง และคนกล้าฯ ใกล้เคียงในพื้นที่ โดยมีเส้นทาง

วันที่ 23 มีนาคม 2565

                15.00 น. รวมพลพบกันที่ นาบัวคาเฟ่หรือ นาบัวโฮมสเตย์ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

                เยี่ยมแปลงคุณอุ้ม หัววังโฮมสเตย์ (พี่เลี้ยงมอลลี่)

                เยี่ยมแปลงคุณแตง หัววังโฮมสเตย์ (พี่เลี้ยงมอลลี่)

วันที่ 24 มีนาคม 2565

                09.00 น. เยี่ยมแปลงคุณห่าน  ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (พี่เลี้ยงกุ๊ก)

                11.00 น. เยี่ยมแปลงคุณชา ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี (พี่เลี้ยงตั้ม)

                พักที่สโมสรพี่เทพ จิปาถะ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มีนาคม 2565

                09.00 น. เยี่ยมแปลงคุณนิค ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (พี่เลี้ยงเบ้)

                11.00 น. เยี่ยมแปลงคุณโบว์ ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (พี่เลี้ยงเบ้)

                13.00 น. เยี่ยมแปลงคุณโต ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (พี่เลี้ยงตั๊ก)

                15.00 น. เยี่ยมแปลงคุณสุ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

                พักที่ 2 ไร่พอเพียง (พี่แจ๊ส) อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 26 มีนาคม 2565

                08.00 น. เยี่ยมแปลงคุณบง ต.สะท้อน อ.นาทวีจ.สงขลา  (พี่เลี้ยงแจ๊ส)

                11.00 น. เยี่ยมแปลงคุณอนัส ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พี่เลี้ยงมีมี่)

11.20 น. เยี่ยมแปลงคุณฟิต ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พี่เลี้ยงมีมี่)

13.00 น. เยี่ยมแปลงคุณนัสวี ต.ท่ากําชํา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (พี่เลี้ยงแคลน่า)

พักที่ไร่เคียงตะวัน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วันที่ 27 มีนาคม 2565 (กระจายเยี่ยม)

            ทีม 1  09.30 น. เยี่ยมแปลงคุณโอเล่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

         09.30 น. เยี่ยมแปลงคุณเบิ้ม ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง (พี่เลี้ยงปุ๊ก)

                      11.20 น. เยี่ยมแปลงคุณจู้ ต.ลําสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

                      13.00 น. เยี่ยมแปลงคุณหนิง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

           พักที่ตลาดต้นไม้ชายคลอง (สถานที่จัดงาน)

            ทีม 2   09.30 น. เยี่ยมแปลงคุณออย อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

                       09.30 น. เยี่ยมแปลงคุณออ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

                       10.20 น. เยี่ยมแปลงคุณบอยด์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

                       11.40 น. เยี่ยมแปลงคุณกฎ ต.ลําปำ อ.เมือง จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงพอลล่า)

                       13.00 น. เยี่ยมแปลงคุณโอ ต.ฝาละมีอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (พี่เลี้ยงจู)    

            พักที่ตลาดต้นไม้ชายคลอง (สถานที่จัดงาน)

กิจกรรมกลางคืน ณ จุดพักคาราวาน

     - วงเสวนาคนกล้าฯ ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยน  การลงเยี่ยมแปลง  เติมเต็มให้กำลังพี่น้องคนกล้าฯ ฟังดนตรีจากพี่เทพ จิปาถะ(คนกล้าฯรุ่น6)

     - ไลน์สดกิจกรรมคนกล้าฯ

     - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้

การเตรียมตัว

   - รถส่วนตัว หรือเดินทางร่วมกับเพื่อน

   - อุปกรณ์ค้างแรม เช่น เต็นท์นอน หมอน ผ้าห่ม พัดลม ปลั็กไฟพ่วง 

   - ยารักษาโรคตัวเอง หรือเผื่อเพื่อน

   - แก้วน้ำ จานชาม ส่วนตัว (เพื่อลดการสัมผัสภายใต้มาตราการ COVID-19)

   - เก้าอี้สนาม (ถ้ามี)

   - ชุดตรวจ ATK  และหน้ากากอนามัย

   - เมล็ดพันธุ์พืช สำหรับไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน (ถ้ามี)

   - เสบียงมาร่วมแจม (ถ้ามี)

****การจัดกิจกรรมต้องอยู่ภายให้มาตรการควบคุม Covid-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา***