คนกล้าคืนถิ่น

สัจพงศ์ ประไพผล

  • คนกล้าสุราษฎร์ธานี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : สัจพงศ์ ประไพผล

                    "คนกล้า รุ่น 6/7 แตกตัว บ้านสวนพรหมสุวรรณ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (โอ่งลั่น )"

ชื่อ สัจพงศ์ ประไพผล (หนึ่ง)

คนกล้า รุ่น 6/7 (แตกตัว) บ้านสวนพรหมสุวรรณ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โอ่งลั่น) 

ลงแปลงที่ บ้านม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทำเกี่ยวกับ สวนผลไม้ ทุเรียน / กล้วยหอมทอง

สิ่งที่สนใจอยากจะทำ อยากจะปลูกต่อไปในอนาคต อยากปลูกเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้าน / ผักสวนครัว อันดับแรกคืออยากปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน ถ้ามีมากพอหากเหลือก็ค่อยนำไปขายและนำรายได้มาต่อยอด

สิ่งที่อยากจะบอก ขอบคุณโครงการ " คนกล้าคืนถิ่น " ที่มีโครงการดีๆให้คนที่รักในวิถีเกษตรได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตแบบพออยู่ พอกิน ขอบคุณคนกล้ารุ่นพี่ๆที่มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่องของการทำเกษตร คอยชี้แนะเรื่องการทำเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง ( ตรงจริต ) และให้เริ่มจากสิ่งที่มีก่อน แล้วค่อยขยับทำไปเรื่อยๆ " เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง " ซึ่งจะนำมาสู่ความยั่งยืนได้ และถ้าใครอยากแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทำเกษตร ทั้งแบบเป็นเกษตรกรเต็มตัว หรืออยู่ในวีถึเกษตร ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ สุดท้ายใครที่รักในวีถึเกษตร ก็ขอเชิญชวนมาร่วมทำตามความฝันกันน่ะครับ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    อบคุณครับ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        หนึ่ง คนกล้า รุ่น 6/7 (โอ่งลั่น)

                               

                                                           " ************************ "