คนกล้าคืนถิ่น

ทองกรม ปานสวัสดิ์

  • คนกล้า
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Thongkhorm panwat

“ในวันที่ต้องหยุดทำงานก่อนเกษียณ เพราะบริษัทปิดกิจการ ต้องตกงาน เราต้องเปลี่ยนอาชีพที่ทำมานาน
เปลี่ยนจากการเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นมนุษย์เงินเดือน ซึ่งถ้าจะหางานใหม่อายุก็มากแล้ว
เราจะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มจากตรงไหน หาข้อมูลสิ มีเวลาเตรียมตัวไม่มาก จนไปหยุดอยู่ที่ ‘โครงการคนกล้าคืนถิ่น’
ตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม ทันที่ รุ่น 3/2 คนกล้าคืนถิ่น นครราชสีมาบ้านบ่มเพาะ สวนลุงโชค

ที่นี่ทำให้ ดิฉัน นางสาวทองกรม ปานสวัสดิ์ หรือ ‘น้อย’ ได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราจะคืนถิ่นกลับมาอยู่บ้าน
คำคำหนึ่งที่ได้รับรู้จากการอบรม 5 วัน และให้ข้อคิดว่าเริ่มจากสิ่งที่มี หลังจากนั้นก็ กลับบ้านสำรวจที่บ้าน
เริ่มลงมือทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ทำนา เลี้ยงปลาและก้าวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้เกิดอาชีพที่ยังยืนเดินไปพร้อมกับครอบครัว ปลูกไปพร้อมๆ กับการทำเอกสารยื่นขอรับรอง ‘ออแกนิคไทยแลนด์’
เพื่อเป็นการรับรองว่า ผักที่ปลูกจากสวนเป็นผักอินทรีย์ และครอบครัวก็ได้ทานผักผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมี
จนทำให้เกิดการรักการปลูกชีวิตมีความสุข ได้อยู่กับครอบครัว ดูแลพ่อแม่ และยังมีรายได้จากการขาย ผลผลิต”

 

“สำหรับ ท่านที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพหรือตกงาน ก็ลอง ‘เริ่มจากสิ่งที่มี’ แล้วลงมือทำ”