คนกล้าคืนถิ่น

ณัฐกานต์ ห้ากี

  • คนกล้าชัยนาท
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Nattakan hakee

ณัฐกานต์ ห้ากีและศันส์สิริ แสงทวีวรรณ  สองคนพี่น้องคนกล้าคืนถิ่นที่เลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง ตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาทเป็นราชการครู ปัจจุบันลาออกมีการทำเกษตรเป็นวิถี  เริ่มจากเล็กๆน้อยๆ มีวิถีการสอนลูกที่ต่างจากคนรุ่นใหม่ ลูกจะมีกิจกรรมทำร่วมกัน เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกพืชผัก และยังสอนให้ลูก ปลูกเอง เหลือกิน จำหน่ายเป็นรายได้ พี่จอยแปรรูปผลผลิตได้จากในบ้านเช่น ทำขนมจากไกไข่ที่เลี้ยงด้วยวิถีธรรมชาติ รวมกลุ่มนำสินค้าของเพื่อนคนกล้ามาแปรรูปทำอาหารเพื่อสุขภาพ หลากหลายเพื่อสร้างเป็นรายได้และเพิ่มผลผลิตเพื่อนคนกล้าให้เป็นสินค้าบริโภคเพื่อสุขภาพ พร้อมกับปลูกฝังวิถีเกษตรให้กับลูกและคิดค้นพัฒนานำผลิตเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆจนสามารถอยู่ได้แล ะมีความสุข