คนกล้าคืนถิ่น

เชษฎา สีดาสม

  • คนกล้าราชบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : รื่นเริง ฟาร์มสเตย์ ราชบุรี

วิถีชีวิต ธรรมชาติ และการเกษตร ผสมผสานเข้าด้วยกัน 

ทำใก้เกิดเป็น รื่นเริงฟาร์มสเตย์  ราชบุรี 

เปิดบ้านสวนให้ลูกค้าเข้ามาพักผ่อนในสวนผสมผสาน  ในบ้านที่ตกแต่งสไตล์สวนเกษตร