กล้าเที่ยว

วิถีชา วิถีชนเผ่า อิ้วเมี่ยง และ เรื่องราวการเดินทาง ที่​ ชมภููโฮมสเตย์

สัมผัสบรรยากาศ ท้าลมหนาวบนยอดดอยวนอุทยานดอยกาดผี และ ฟังเรื่องราวการเดินทางของพี่น้องชนเผ่า ณ.จุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร

เรามา หมุนทวนเข็มนาฬิกา ย้อนเวลาสู่ความเรียบง่าย ที่ “แม่จันใต้

หมู่บ้านเหนือเมฆ กาแฟชั้นเลิศ ชาชั้นดี วิถีอาข่าไทย ชมวิถีคั่วกาแฟแบบดั่งเดิมในชุมชน : กำหนดการ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561