คนกล้าคืนถิ่น

อนวัชร์ ประวาลพิทย์

  • คนกล้าปทุมธานี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

สุขใจที่บ้านเรา

อนวัชร์ ประวาลพิทย์  อดีตวิศวกรผู้จัดการโรงงาน มีความกดดันจากความคาดหวังที่ของเป้าหมายที่สูง หวั่นใจหากทำงานไม่ได้ตาม … เพื่อนร่วมงานพากันออกไปทีละคนสองคน  เราเลยรู้สึกไม่มั่นคง … จึงเป็นจุดเปลี่ยน … ให้คิดกลับบ้าน

ตัดสินใจเด็ดขาด “กลับบ้าน” ทำสวนมังคุด อยู่กับครอบครัว

แต่เริ่มต้นจากความรู้ด้านเกษตรระดับ 0

เพิ่มระดับความรู้ที่โครงการคนกล้าฯ ไปอยู่ไปกินกับพี่เลี้ยง เริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจให้รักการเกษตร จากนั้นเริ่มทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักเอง  ได้ความรู้หลายสิ่งอย่างมาทำให้สวนมังคุดของเราสมบูรณ์ขึ้น

จากพื้นดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี  ก็พลิกสวนให้เป็นเป็นเกษตรอินทรีย์แทน ใช้วิธีง่ายๆ อย่างการปลูกพืชที่บำรุงหน้าดิน เช่น  ปลูกกล้วย นอกจากได้ปรับพื้นหน้าดินแล้ว ยังได้กล้วยไว้กินไว้ขายอีกด้วย ลองปลูกทุเรียน ก็ขึ้นดี และมีแผนลงต้นหมากระหว่างมังคุด  เนื่องจากหมากขึ้นสูงสามารถบังแดดให้มังคุดได้

ชีวิตดี๊ดี … พอเรากลับบ้านมาทำเกษตร โรคภูมิแพ้ที่เคยเป็น หายครับ ได้ออกกำลัง เจออากาศดี ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น  แข็งแรงทั้งกายและใจแลยครับ ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น มีความสุขสุด ๆ ครับ

ผมเลือกเส้นทางนี้ เพื่อใช้ชีวิตให้พอดี  และเพื่อสร้างการเกษตรกรรมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น  และที่สำคัญที่สุด ผมร่างกายที่แข็งแรง ชีวิตที่สมดุล … ชีวิตพอและเป็นสุขครับ

อนวัชร์ ประวาลพิทย์
คนกล้าคืนถิ่น  จ.จันทบุรี