คนกล้าคืนถิ่น

อนนท์ จันทร์จิตร

  • คนกล้าอุบลราชธานี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

วิศวกรรถไฟฟ้า สู่วิถีชาวนา

คุณนนท์ หรือ อนนท์ จันทร์จิตร ชาวบ้านเรียกกันว่า “มหาเกษตร” เพราะทางบ้านทำนาอยู่แล้วจึงพอมีความรู้เรื่องทำนาอยู่บ้าง พร้อมกับเชื่อว่าอาชีพเกษตรกรนั้นยั่งยืนกว่าอาชีพเดิม ได้เป็นนายตัวเองไม่ต้องรับฟังคำสั่งจากใคร จึงลาออก

ถึงแม้ว่าทางบ้านจะไม่เห็นด้วยแต่เดินหน้าต่อ หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ทั้งยูทูป เว็บไซต์ และ โซเชียลต่าง ๆ จนได้พบกับโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” ที่ทำให้วิธีทางการเกษตรของเราเปลี่ยนไป…

ที่โครงการคนกล้าฯ ได้เจอคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดรายได้ ปัจจุบันปลูกข้าวเป็นหลักและผักอายุสั้น ผักไร้สารพิษเพื่อเป็นรายได้เสริม


ตั้งแต่หันมาทำการเกษตร เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยการพึ่งพาตนเอง ได้ปล่อยวางจิตใจและอยู่กับความเป็นจริง
ที่สำคัญเรามีอิสระในเรื่องของเวลาทำให้ได้อยู่กับครอบครัว เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ พาท่านไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้ค้นพบว่าความเรียบง่ายของอาชีพเกษตรกรคือความสุขของเราอย่างแท้จริง

นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการคนกล้าฯ ทำให้เราเจอเพื่อน มีการสร้างเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทั้งวิถีทางเกษตรอินทรี เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรยั่งยืน จนสามารถสร้างอาชีพหลัก และอาชีพเสริม และเพิ่มตลาดสำหรับการขายผลผลิตของเราให้มากขึ้นได้จริง ๆ”

อนนท์ จันทร์จิตร (นนท์)
คนกล้าคืนถิ่น อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี