คนกล้าคืนถิ่น

ชัชชัย เถาะรอด

  • คนกล้าสระบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : ชัชชัย เถาะรอด

ทำงานประจำ พร้อมกับทำเกษตรไปด้วย

ชัชชัย เถาะรอด (ชัช) พนักงานรับจ้างเอกชน ชื่นชอบงานเกษตรเป็นทุนเดิม

และมีพ่อแม่เป็นชาวนา ทำให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรไม่น้อย
ในช่วงเริ่มต้น …เจอเลย … ปัญหาน้ำแล้ง … เพาะปลูกไม่ได้ตามเป้าหมาย ปัญหาโรคจากแมลง ที่กัดกินต้นไม้

แต่ด้วยโครงการคนกล้าฯ ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพัง มีเพื่อน พี่ น้อง หาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตอนนี้ทำงานประจำควบคู่กับการทำเกษตร เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า ทั้งสองอย่างมันสามารถไปด้วยกันได้ ซึ่งการเกษตรเป็นการเตรียมการเพื่อให้ชีวิตสามารถพึ่งตัวเองได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผมจะทำตอนเย็น กับช่วงเช้าแค่นั้น มันมีความสุขมาก เหมือนเราอยู่นอกกรอบ มีอิสระทางความคิด และรู้จักกับวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตัวเองเจอมาอีกด้วย

แค่เปลี่ยนจากปาร์ตี้สังสรรค์ในตอนเย็นและวันหยุด มาทำเกษตร … แค่นี้ก็สุขเกินพอ … คุณชัชกล่าว

ชัชชัย เถาะรอด (ชัช)
คนกล้าคืนถิ่น อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น