คนกล้าคืนถิ่น

กัณฑ์นณัฏฐ์ ศรีอำไพ

  • คนกล้านครราชสีมา
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : kannutt

กัณฑ์นณัฏฐ์ ศรีอำไพ (พงษ์) ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กัญภัคณัฐ แท่งทองหลาง (กัญ)ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารหารจัดการ MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง คนกล้า รุ่น1 โคราช


เกษตรกร คือ กระดูกสันหลังของชาติ……ถ้ากระดูกสันหลังไม่แข็งแรง…ชาติก็จะยืนไม่ได้…..อย่างสมบูรณ์
ลงแปลง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ผลิตภัฑณ์ หมี่โคราชเส้นไรซเบอรี่ และข้าวไร้สารเคมี อินทรีย์ แท้ๆ .เพราะข้าวทุกเมล็ดที่คุณรับประทาน คือมาตรฐานเดียวกับที่เราคัดสรรเพื่อคนในครอบครัว แนวความคิด..เมื่อข้าวไรซ์เบอรี่มีการสนับสนุนให้ปลูกมากขึ้น … ราคาข้าวจึงถูกลงเป็นธรรมดา จึงฉีกแนวหาอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและให้เป็นที่จดจำ โดย ยังคงไว้ซึ่งความเป็นโคราช จึงเกิดเป็นหมี่โคราชขวัญจักราช ที่เหนียว นุ่ม อร่อยและรสชาติไม่เหมือนใคร