คนกล้าคืนถิ่น

วันลี ชื่นเกาะสมุย

  • คนกล้าชุมพร
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Wanlee saw chunkaosamui

คนกล้ารุ่น 1 ชุมพร 

คนกล้าพึ่งตน 

3 ปี สู่วิถีพึ่งตน ไม่เบียดตน ไม่เบียดผู้อื่น 

.....เกษตรแบบ. วิถีคนวิธีธรรม ทุกอย่างก่อเกิดอย่างเกื้อกูล เริ่มต้นจากความขาด ค่อยเติมเต็ม  ฟื้นฟูจากเกษตรเชิงเดี่ยว ธรรมชาติฟื้นฟูด้วยตัวเอง ค่อยปรับตัว สร้างวิถียั่งยืน มั่นคง .......

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

มีแฟนยังครับ....เค้าบอกให้ทดลองใช้