คนกล้าคืนถิ่น

จิราพร ทองใหม่

  • คนกล้าพัทลุง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : พอลล่า น่ารัก

ชื่อ จิราพร ทองใหม่ 

คนกล้า S1 อบรมที่สงขลา ปี 2558 ช่วงนั้นยังรับราชการของกระทรวงการคลัง ใช้เวลาวันหยุดลงแปลงที่ พัทลุง ใช้เวลาหลังเลิกงาน ทำแปลงผักข้างรั้วปลูกทุกอย่างที่อยากปลูก แรกๆปลูกตายๆ ใช้เวลาศึกษาข้อมูลทาง internet และทดลองทำ จดบันทึก ผลที่ล้มเหลวและผลที่ดี เปรียบเทียบปรับปรุง จนสามารถปลูกผักสลัด ได้แจกได้แปรรูปเป็นสลัดโรลขายมีรายได้ 

และทำกิจกรรมกับโครงการคนกล้าฯตบอดโดยใช้วันลาเข้าร่วมกิจกรรม ปี 2560 ลาออกจากราชการกลับบ้านมาดูแลพรอแม่ พร้อมทำเกษตรในแปลงข้างบ้านและช่วงนี้ได้เข้าไปทำในไร่บ้าง 

.....อัพข้อมูลแค่นี้ก่อน....

ไปลงเยี่ยมแปลง คนกล้า พช.ก่อน เด่วกลับมาเขียนเพิ่ม