กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

สมัครเข้าร่วมอบรมคนกล้าคืนถิ่น รุ่น 5 แตกตัว รอบที่ 2อบรมวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

“คนกล้าคืนถิ่น” รุ่นที่ 5 (แตกตัว)

วันที่: 26 - 30 กรกฎาคม 2562

ตามคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง) และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย (หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน)
2. เป็นบุคคลที่อยู่ในวิถีเกษตรอยู่แล้ว
3. รู้จักหรือเป็นครอบครัวคนกล้าฯ (กรณีรู้จัก จะต้องมีคนกล้าฯ รับรองให้)
4. เพื่อนคนกล้าฯใกล้เคียง สามารถอาสาลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
5. เป็นบุคคลที่สนใจหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าฯมาก่อน
6. สามารถเข้าร่วมอบรมครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น และมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ในการเข้าร่วมตลอดโครงการ (โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือมีผู้ร่วมสมทบ)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/Regist_5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งชำระได้ที่ ไลน์@ โครงการ @konglakuentin (มี@ด้วยน๊าาา) หรือ คลิก http://bit.ly/KonGlaKuenTin 

รับสมัครและชำระค่าเข้าร่วมอบรมถึงวันที่ 18 ก.ค. 2562 เท่านั้น!!!

 

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม และไม่สามารถเรียกคืนค่าเข้าร่วมอบรมได้

2. หากชำระเกินกำหนด (วันที่ 18 ก.ค. 62) จะถือว่าสละสิทธิ์และให้สิทธิ์ผู้สมัครต่อไปเท่านั้น 

3. ท่านสามารถแจ้งชำระผ่านไลน์แอด @konglakuentin เท่านั้น

4. กำหนดการ และสถานที่อบรมจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้งผ่านทางไลน์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเท่านั้น