กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

Seeds Festival ThailandPush the Inspiration เทศกาลแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

Seeds festival  Thailand

Push the Inspiration 

เทศกาลแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

(#seedsfestTH2019)

 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น.

ณ อุ้มฮุ่ม โฮมสเตย์และสวนเกษตรอินทรีย์

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ในงานจะมีกิจกรรม

- work shop (lifeskill) เครื่องดื่ม อาหาร งานฝีมือ และศิลปะ มากมาย

- กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ถ่านไบโอชาร์และการแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การทำเตาอบจากวัสดุในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

- ดนตรีอะคูสติก , นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ (Seeds Talk) และชมภาพยนตร์สาระคดี (seed the untold story) 

- พบปะพี่น้อง คนกล้าคืนถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนแจกและแลกเมล็ดพันธุ์ 

 

Seeds talk นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

1. นาย จรัสรวี ศรีธนะ จากสวน บ้านนอกสุขใจ จังหวัดพะเยา พูดในหัวข้อ “ความฝัน"ปั้น"ได้”

2. นายยุทธภัณฑ์ พิพัฒน์มงคลกุล และนางสาว กัลยา เชอมื่อ จากกลุ่ม Seeds journey พูดในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์กันคนรุ่นใหม่”

3. ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล จากสวนคันนาทองคำ จังหวัดเชียงราย พูดในหัวข้อ “พุทธเศรษฐศาสตร์”

4. นส. ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ จากไร่รื่นรมย์ จังหวัดเชียงราย พูดในหัวข้อ “ Sustainable conservation through green business”

5. นาย ภารดล พรอำนวย จากโครงการมือเย็น เมืองเย็น จังหวัดเชียงใหม่ พูดในหัวข้อ  “micro regeneration”

 

เริ่มจำหน่ายบัตรล่วงหน้า EARLY BIRD 

วันที่! 13-21 มี.ค. 62

 

 

 

ภายในงาน

*** กรุณานำแก้วน้ำ + ถุงผ้าส่วนตัวมาเอง***

 

 

 

***ผู้เข้างานสามารถนอนพัก Camping (นำเต็นท์ เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัว) หรือหาที่พักใกล้ๆ ได้ 

 

 

 

***รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน***

 

 

ผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้

 

คนกล้าคืนถิ่น , Documentary Club , โครงการมือเย็นเมืองเย็น , WSW Guitar shop , ณ ท่าตอน , ฝักฝาง , บ้านศิลป์สัมพันธ์ , เก๊าฝาง เกษตรทฤษฎีใหม่, ไร่รื่นรมย์ , สวนพันธุ์ไพรออแกนิคฟาร์ม , บ้านสวนธนาคาร , Sunshine Garden , บ้านไร้ในสายหมอก , Farmhug Doitao  , BIOCHAR , สวนผักฟาร์มฮู้ , สวนผักฮักมี , บ้านนอกสุขใจ , คันนาทองคำ , อุ้มฮุ่ม และเครือข่ายเกษตรกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://m.facebook.com/events/396001330959109/?ti=ia