กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

 “รวมพลังคนกล้าคนถิ่น โหนด.15 กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0”

 “รวมพลังคนกล้าคนถิ่น โหนด.15 กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0”

คนกล้าคืนถิ่น” มีวัตถุประสงค์ คือ 

           1. สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนหนุ่มสาวให้คืนถิ่น เพื่อกลับไปเป็นต้นแบบและ ผู้นำแห่ง      การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในท้องถิ่น

            2. เพิ่มต้นแบบเกษตรกรที่สามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งตัวเองได้ และช่วยเพิ่มพื้นที่ทำ เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้มั่นคงต่อไป

            3. พัฒนาปราชญ์ชาวบ้านให้สามารถถ่ายทอดความรู้โดยการใช้รูปแบบกระบวนการ ของ Social Lab 

ปุกาด ปุกาด ขอเชิญชวน คนกล้าคืนถิ่น ครอบครัวคนกล้าคืนถิ่น คนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจในวิถีรักการทำเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลคนกล้าคืนถิ่นกล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0 ภาคอีสาน โหนด 15  มีกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าทางการเกษตรของเหล่าคนกล้าคืนถิ่น 5 จังหวัด  สินค้าผลิตภัณฑ์ จากโหนด13 และ 14 ของอุดรและนครพนม เสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ 27 มกราคม 2562  สถานที่ร้อยเอ็ดแลน ถนนโพนทองเสลภูมิ   มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ คิดถึงจึงมาแจ้งข่าวเชิญชวน เราพี่น้องคนกล้า ทุกภาค ทุกโหนด ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 500 บาทเสื้อ 1 ตัว อาหาร 4 มื้อ ค่าจองบูธ นำสินค้ามาขาย 500 บาท เฉพาะคนกล้าคืนถิ่น กลางคืนโสเหล่แบบสบายๆสไตล์คนกล้า จี่ข้าวจี่โต้ลมหนาว เด้อจ้าเด้อ

ติดต่อประสานงาน 091 015 0562 จีจี้ (พ่อบ้านโหนด 15) 

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ติดต่อคุณบางลักษณ์ นาเมืองรักษ์ 082-6835655 เลขบัญชี  4810036871 ธนาคารกรุงไทย โอนแล้วส่งสลิปมา Line ID:Luck2549