กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

เชิญชวนรวมงานรวมพลคนกล้าภาคเหนือ

เชิญชวนรวมงานรวมพลคนกล้าภาคเหนือ

สถานที่บ้านบ่มเพาะครูสุพจน์ โคมณี.

ติดต่อสอบถามที่พ่อบ้านหญิงเอ้ 0822950907 

.

#คนกล้าคืนถิ่น 

#รวมพลคนกล้าภาคเหนือ...
...