กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

รับสมัครคนกล้าคืนถิ่นทำสติ๊กเกอร์ Lineคนกล้าคืนถิ่นที่สนใจทำสติ๊กเกอร์ Line สำหรับโครงการคนกล้าคืนถิ่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการคนกล้าคืนถิ่น
- ใช้ในหมู่คนกล้าคืนถิ่นและผู้สนใจ
- เป็นทุนในการขับเคลื่อนโครงการคนกล้าคืนถิ่นต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งประวัติการทำงาน Portfolio และออกแบบตัวอย่างสติกเกอร์มาประมาณ 3-5 แบบ ส่งมาที่อีเมล์ konglakuentin@gmail.com

รายได้จากการขายจะแบ่งให้กับผู้จัดทำและนำไปเป็นทุนในการทำโครงการคนกล้าคืนถิ่นต่อไป