คนกล้าคืนถิ่น

ชลเทพ ปานดำ

  • คนกล้าสุโขทัย
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : ขั้นเทพฟาร์ม ข้าวสุขใจ

“เมื่อก่อนผมเองทำงานประจำในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ทำให้เห็นและรับรู้ถึงเหตุผลทำไมคนเจ็บป่วย
หรือเป็นโรคเรื้อรังกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงตัวผมเองมีการเป็นไข้หวัดเรื้อรัง ทุกๆ วันพุธต้องพบหมอเพื่อรักษาสุขภาพ
แต่ระหว่างทำงานนั้นผมเองก็หาองค์ความรู้และได้ไปทดลองทำเกษตรในวันหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์ จนมีความเข้าใจ
และรู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์และทานอาหารที่ปลอดภัยนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพปี 2558 จึงตัดสินใจเข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่น รุ่น 1
ระหว่างลงแปลง 5 เดือนของคนกล้าคืนถิ่นก็ยังนำองค์ความรู้ด้านการทำนาไปเป็นผู้ช่วยดูแลโครงการเกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุโขทัย

ผมชลเทพ ปานดำ คนกล้าฯ รุ่น 1 อยู่ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านการศึกษาจบอนุปริญญา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ามาช่วยกันคนกล้าคืนถิ่น ปี 2559 ในฐานะพ่อบ้านดูแลโหนด 4 จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร
ปัจจุบันสามารถอยู่ได้กับอาชีพเกษตรกรและมีความสุขกับการทำเกษตร แล้วยังขยายเครือข่ายไปในกลุ่มต่างๆเพื่อสร้างต้นแบบให้กับเกษตรรุ่นใหม่ๆ”

“สำหรับท่านใดที่สนใจจะทำเกษตรหรือกำลังจะลาออกจากงานเพื่อมาทำเกษตรแบบเต็มตัวช้าก่อนครับ หาองค์วามรู้ด้านเกษตรหรือดูไอดอล
คนที่ท่านชอบแล้วพิจารณาถึงภูมิสังคมของตนเองว่าเป็นไปได้ไหม
เรียนรู้และลองปฏิบัติไปพร้อมๆกับอาชีพเดิม และถ้าวันไหนพร้อมและมั่นใจค่อยลงแบบเต็มตัวและเต็มเวลาครับ”