กล้ารู้ : องค์ความรู้ : 5 ข้อควรรู้ ก่อนผันตัวเป็นเกษตรกร

5 ข้อควรรู้ ก่อนผันตัวเป็นเกษตรกร

เชื่อว่าหลายคนอาจมองหาอิสระในการใช้ชีวิต
อยากกลับบ้าน กลับไปดูแลครอบครัว
อยากหันมาทำเกษตรเพื่อดูแลสุขภาพ
หรือทำเกษตรเพื่อเตรียมตัวเกษียณตนเอง

__

แม้ว่าการเกษตรกรรมจะเป็นเทรนด์ที่มาอย่างต่อเนื่อง และทำให้คนรุ่นใหม่อยากกลับบ้านมากขึ้นในปัจจุบัน แต่รู้หรือไม่ การทำเกษตรยังมีอะไรที่ยังต้องเรียนรู้ เพื่อกลับไปวางแผนและเริ่มต้นทำการเกษตรได้ วันนี้แอดมินขออนุญาตนำสิ่งที่เราควรรู้ และวางแผนก่อนผันตัวเองไปเป็นเกษตรกร

5 ข้อควรรู้ ก่อนผันตัวเป็นเกษตรกร

1. พื้นที่การเพาะปลูก: ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูก เช่น มีดินที่เหมาะสม มีแสงแดดพอเพียง มีความชุ่มชื้นและอุณหภูมิที่เพียงพอในการเจริญเติบโตของพืชไม้และผัก-ผลไม้

2. แผนการเพาะปลูก: ต้องมีการวางแผนเพื่อควบคุมการเพาะปลูก โดยประกอบไปด้วยการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม ปรับปรุงดินเพื่อสร้างคุณภาพดิน รวมถึงการศึกษาและติดตามการกำจัดวัชพืชและการป้องกันแมลงศัตรูพืช

3. การเลือกพืชที่เหมาะสม: ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะดิน พื้นที่ปลูก แอ่งน้ำ อุณหภูมิ แสงแดด ฯลฯ เพื่อเลือกพืชที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูก เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียพืชพรรณที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ

4. มีการจัดการเพื่อสร้างคุณภาพดิน: การใช้วิธีการปรับปรุงดิน เช่น การเพิ่มปุ๋ยหรือการหมักวัตถุอินทรีย์เป็นปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อบำรุงดินและเพิ่มสมรรถนะซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตของคุณมีประสิทธิภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ตามฤดูกาล

5. การวางแผนการตลาด: หากเราสามารถสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนแล้วนั้น ในส่วนที่เหลือสามารถแบ่งปัน หรือจำหน่ายเพื่อส้รางรายได้ให้กับครัวเรือน เราควรมีแผนการตลาดที่ดีและการวางแผนการขายโดยประมาณ ซึ่งต้องการใช้เวลาในการศึกษาตลาดหรือศึกษาตลาดออนไลน์ และต้องมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองตลาดหรือลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ชีวิตของตัวเองร่วมกับการเรียนรู้บริบทพื้นที่ ภูมิสังคมและระยะเวลาพอสมควรก่อนลงมือทำจริงทั้งสิ้น

__

หรือลองเปิดใจ มาร่วมเรียนรู้กับกระบวนการการอบรมบ่มเพาะ ที่จะมาช่วยผู้ที่สนใจวิถีเกษตรแบบยั่งยืนในเบื้องต้นตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างเครือข่ายที่ผ่านการเรียนรู้ ทดลอง ลงมือทำจริงร่วมแชร์ประสบการณ์ของตนเอง

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลิก: https://www.konglakuentin.com/glabog
รับสมัคร จำนวนจำกัดเท่านั้น!

สอบถามเพิ่มเติมหรือของใบสมัครได้ที่
Line Official >>  
เพิ่มเพื่อน

#คนกล้าคืนถิ่น
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน