กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมคนกล้าคืนถิ่นประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนคนกล้าฯ และผู้ที่มีใจรักอยู่ในวิถีเกษตร

เฉพาะผู้ที่สนใจและต้องการเริ่มต้นวิถีชีวิตในด้านการเกษตร  ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแปลงที่ดิน การเริ่มต้นปลูกพืช หรือการใช้ชีวิตในชุดวิชาที่ถนัดควบคู่กับวิถีเกษตร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" ประจำปี 2567 เป็นโอกาสที่ดีที่คุณไม่ควรพลาด ค่าสมัครเพียง 2,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน พร้อมที่พักอาศัยภายในสถานที่อบรม และยังได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทำเกษตรอีกด้วย และเป็นโอกาสที่จะได้พบเพื่อนใหม่ สร้างเครือข่ายที่สามารถช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคุณในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำเกษตร จากเพื่อนคนกล้าฯ และทีมงาน "คนกล้าคืนถิ่น"

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่น 10
สามารถเพิ่มเพื่อน Line Official: @konglakuentin (มี @ ข้างหน้า)
ทักแชท "อบรมคนกล้าฯ" แล้วทำตามขั้นตอนได้เลยจ้า

กำหนดการรับสมัครรอบอบรม
- ภาคใต้ ณ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบรม: วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2567
รับสมัครถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

- ภาคกลาง ณ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบรม: วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2567
รับสมัครถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

- ภาคอีสาน ณ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
อบรม: วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2567
รับสมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

- ภาคเหนือ ณ ตำบลหอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อบรม: วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2567
รับสมัครถึงวันที่ 24 กันยายน 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง) และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย
    หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม
    และขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลที่จัดส่งเอกสารให้ครบตามกำหนดเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะอยู่ในวิถีเกษตร และมีพื้นที่ลงแปลงอยู่ในเขตพื้นที่อบรม หรือพื้นที่ใกล้เคียง
   (หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น)
3. มีเพื่อนคนกล้าฯ ใกล้เคียง สามารถอาสาลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
   (ทักแชทหารือโครงการเพื่อขอคำแนะนำในการหาเพื่อนคนกล้าฯ ได้)
4. เป็นผู้ที่สนใจหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าฯ มาก่อน
5. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น
6. เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารออนไลน์ และอ่านเขียนภาษาไทยได้
   *หากมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 6 ข้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 2,000.- บาท รวมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
อาหารตลอดการอบรม 5 วัน 4 คืน และจะไม่ได้รับคืน
เนื่องจากไม่ใช่มัดจำ และไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานใด
ผู้ที่สนใจ สามารถขอใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
เพิ่มเพื่อน หรือค้นหาด้วยไลน์ไอดี
: @konglakuentin (มี@ด้วยน๊าาา) 

************************************************************************************

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม
2. กำหนดการ และสถานที่อบรมจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้งผ่านทางไลน์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเท่านั้น
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

***กำหนดการปิดรับสมัครของแต่ละรอบจะปิดไม่พร้อมกัน ผู้สนใจสามารถสอบถามทีมงานได้เลยค่ะ***

#คนกล้าคืนถิ่น
#คนกล้าฯแตกตัว
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน