กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนคนกล้าฯ และผู้ที่มีใจรักอยู่ในวิถีเกษตร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่น 9 (แตกตัว)

กำหนดการรับสมัครรอบอบรม
- ภาคอีสาน ณ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
อบรม: วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัครถึงวันที่ 28 มกราคม 2566

- ภาคใต้ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อบรม: วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2566
รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง) และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย
    หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม
    และขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลที่จัดส่งเอกสารให้ครบตามกำหนดเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะอยู่ในวิถีเกษตร และมีพื้นที่ลงแปลงอยู่ในเขตพื้นที่อบรม หรือพื้นที่ใกล้เคียง
   (หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น)
3. มีเพื่อนคนกล้าฯ ใกล้เคียง สามารถอาสาลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
   (ทักแชทหารือโครงการเพื่อขอคำแนะนำในการหาเพื่อนคนกล้าฯ ได้)
4. เป็นผู้ที่สนใจหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าฯ มาก่อน
5. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น
6. เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารออนไลน์ และอ่านเขียนภาษาไทยได้
   *หากมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 6 ข้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 2,000.- บาท และจะไม่ได้รับคืน
เนื่องจากไม่ใช่มัดจำ และไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานใด
ผู้ที่สนใจ สามารถขอใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
เพิ่มเพื่อน หรือค้นหาด้วยไลน์ไอดี
: @konglakuentin (มี@ด้วยน๊าาา) 

************************************************************************************

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม
2. กำหนดการ และสถานที่อบรมจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้งผ่านทางไลน์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเท่านั้น
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

***กำหนดการปิดรับสมัครของแต่ละรอบจะปิดไม่พร้อมกัน ผู้สนใจสามารถสอบถามทีมงานได้เลยค่ะ***

#คนกล้าคืนถิ่น
#คนกล้าฯแตกตัว
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน