กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม คนกล้าคืนถิ่น รุ่น 6 แตกตัว จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนคนกล้าฯ และผู้ที่มีใจรักอยู่ในวิถีเกษตร
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว)

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชุมพร
วันที่: 21 - 25 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง)
   และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน
   (อาจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลที่จัดส่งเอกสารให้ครบตามกำหนดเท่านั้น)
2. เป็นบุคคลที่อยู่ในวิถีเกษตร และมีพื้นที่ลงแปลงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดในภาคใต้
3. รู้จักหรือเป็นครอบครัวคนกล้าฯ (กรณีรู้จัก จะต้องมีคนกล้าฯ รับรองให้)
4. เพื่อนคนกล้าฯใกล้เคียง สามารถอาสาลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
5. เป็นบุคคลที่สนใจหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าฯมาก่อน
6. สามารถเข้าร่วมอบรมครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น และมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ในการเข้าร่วมโครงการ
   (ไม่ได้รับคืน เนื่องจากเป็นค่าสมัครเข้าร่วม ไม่ใช่ค่ามัดจำใดๆ)

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
รับสมัครถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/Regist_N21S6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งชำระได้ที่
ไลน์@ โครงการ @konglakuentin (มี@ด้วยน๊าาา) หรือ
คลิก http://bit.ly/KonGlaKuenTin 
รับสมัครและชำระค่าเข้าร่วมอบรมถึงวันที่  8 ตุลาคม 2563 เท่านั้น!!!

************************************************************************************

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม และไม่สามารถเรียกคืนค่าเข้าร่วมอบรมได้
2. หากชำระเกินกำหนด (วันที่ 8 ต.ค. 63) จะถือว่าสละสิทธิ์และให้สิทธิ์ผู้สมัครต่อไปเท่านั้น 
3. ท่านสามารถแจ้งชำระผ่านไลน์แอด @konglakuentin เท่านั้น
4. กำหนดการ และสถานที่อบรมจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้งผ่านทางไลน์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเท่านั้น

#คนกล้าคืนถิ่น
#คนกล้าฯแตกตัว
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน