กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

Workshop การออกแบบพื้นที่จริง กับเพอร์มาคัลเชอร์ (Permaculture)

เปิดรับสมัครร่วมเรียนรู้การออกแบบพื้นที่จริง กับเพอร์มาคัลเชอร์ (Permaculture)
จากพี่สันโดษ สหายน่าน ณ  สวนป่าอาหารปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่  24 - 27 กันยายน 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น
รับสมัครจำนวนกำจัดเท่านั้นนะ สมัครกด http://bit.ly/Regist_Perma
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งชำระค่าสมัครได้ที่: https://bit.ly/Eco-FarmDD

หมายเหตุ:
- การเข้าร่วมอบรม Permaculture มีค่าใช้จ่าย 2,400 บาท ต่อคน รวมเวลา 4 วัน 3 คืน
- ชำระค่าสมัครไม่เกินวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร หากไม่ชำระตามกำหนด ขอสละสิทธิ์ให้ท่านต่อไป 
- ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม ไม่รวมค่าเดินทาง และอุปกรณ์การนอน รวมถึงของใช้ส่วนตัวต่างๆ
- กำหนดการคร่าวๆ จะอยู่ในภาพด้านล่าง
- จะมีการดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อทำการแจ้งการเตรียมตัว และการเดินทางเข้าร่วมอบรมอีหครั้งหลังปิดรับสมัครแล้ว