กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

สมัครเข้าร่วมอบรมคนกล้าคืนถิ่น รุ่น 6 แตกตัว จังหวัดเชียงรายอบรมวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย


 

ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนคนกล้าฯ และผู้ที่มีใจรักอยู่ในวิถีเกษตร
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว)

คนกล้าคืนถิ่น รุ่น 6 แตกตัว ณ เจมส์คันนาทอง ศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อบรมวันที่: 13 - 17 ตุลาคม 2563

คนกล้าคืนถิ่น รุ่น 6 แตกตัว ณ เจมส์คันนาทองคำ
ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 13-17 ตุลาคม 2563                   

คุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง)
    และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย (หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน)
2. เป็นบุคคลที่อยู่ในวิถีเกษตรอยู่แล้ว
3. รู้จักหรือเป็นครอบครัวคนกล้าฯ (กรณีรู้จัก จะต้องมีคนกล้าฯ รับรองให้)
4. มีเพื่อนคนกล้าฯใกล้เคียง สามารถอาสาเป็นพี่เลี้ยงลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 เดือน
5. เป็นบุคคลที่สนใจเกษตร หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าฯ
6. สามารถเข้าร่วมอบรมครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น และมีค่าใช้จ่าย 2,000​ บาท ในการเข้าร่วมโครงการ (ไม่ได้รับคืน เนื่องจากเป็นค่าสมัครเข้าร่วม ไม่ใช่ค่ามัดจำใดๆ)

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม 

 

************************************************************************************

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
รับสมัครถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2563
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่  http://bit.ly/S6_CRI 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งชำระได้ที่
ไลน์@ โครงการ @konglakuentin (มี@ด้วยน๊าาา) หรือ
คลิก http://bit.ly/KonGlaKuenTin 
รับสมัครและชำระค่าเข้าร่วมอบรม หลังจากสมัคร แล้ว 3 วัน  เท่านั้น!!!

************************************************************************************

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม และไม่สามารถเรียกคืนค่าเข้าร่วมอบรมได้
2. หากชำระเกินกำหนด 3 วัน หลังจากสมัคร จะถือว่าสละสิทธิ์และให้สิทธิ์ผู้สมัครต่อไปเท่านั้น 
3. ท่านสามารถแจ้งชำระผ่านไลน์แอด @konglakuentin เท่านั้น
4. กำหนดการ และสถานที่อบรมจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้งผ่านทางไลน์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเท่านั้น

#คนกล้าคืนถิ่น
#คนกล้าฯแตกตัว
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน