กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคนกล้าคืนถิ่นขณะนี่สติ๊กเกอร์ไลน์ได้ออกจำหน่ายแล้วในสติ๊กเกอร์ช็อปนะ

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคนกล้าคืนถิ่น
.
ขณะนี่สติ๊กเกอร์ไลน์ได้ออกจำหน่ายแล้วในสติ๊กเกอร์ช็อป

ท่านที่สนใจสามารถทำการดาว์นโหลดสติ๊กเกอร์ได้ที่ https://line.me/S/sticker/5176880
.
โดยทางผู้จัดทำ จะนำรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายกับทางไลน์ เพื่อบริจาคเข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่นทั้งหมด
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่      เพิ่มเพื่อน