โครงการคนกล้าคืนถิ่น : เริ่มจากสิ่งที่มี

คนกล้าคืนถิ่นเป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง


คนกล้าคืนถิ่น

คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน

ดิษพงศ์ ม่วงงาม

คนกล้าพะเยา

ชลเทพ ปานดำ

คนกล้าสุโขทัย

นฤพรรณ รองเมือง อีเรค

คนกล้านครศรีธรรมราช

วิชาญ ลิ้มศักดิ์ศรี

คนกล้าสระแก้ว

กฤศ พัฒนสิงห์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

พิสิษฐ์ กุลโพธิ์ศรี

คนกล้าราชบุรี

ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมคนกล้าคืนถิ่น

ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนคนกล้าฯ และผู้ที่มีใจรักอยู่ในวิถีเกษตร

10 ปี คนกล้าคืนถิ่น : Workshop : นวัตกรรมเกษตรพึ่งตน

หลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรพึ่งตน การนำนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืช สัตว์ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด การขาย และบริการ

10 ปี คนกล้าคืนถิ่น : Workshop : การตัดแต่งดูแลต้นไม้ในสวน

การตัดแต่งดูแลต้นไม้ในสวน โดยทีมรุกขกร

10 ปี คนกล้าคืนถิ่น

กิจกรรมนำเสนอผลงาน 10 ปี โครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายคนกล้าฯ ไปสู่การดำรงชีพในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

Tree Eco Working Space

บริการสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติ (โปรโมชั่นพิเศษ!! ลดสูงสุดถึง 50%)

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว) วันที่ 3-7 ธันวาคม 2563

อยากกลับบ้าน ต้องใช้ความกล้าแค่ใหน ต้องเจออะไรบ้าง ทำเกษตรคือทางรอดมั้ย มาร่วมหาคำตอบนั้นด้วยกัน กับคอร์สเตรียมตัวกลับบ้าน

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคนกล้าคืนถิ่น

ขณะนี่สติ๊กเกอร์ไลน์ได้ออกจำหน่ายแล้วในสติ๊กเกอร์ช็อปนะ

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

วิธีการขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น

วิธีอนุรักษ์พันธุ์พืชได้ การขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุน และการดูแลรักษา สามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่างแม่นยำ

มือห่อผลไม้อย่างง่าย

เมื่อถึงฤดูกาล​ผลไม้​ เหล่าผลไม้​ใน​สวนก็เริ่มผลิช่อ​ ออกดอก​และติดผล เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล​

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง