คนกล้าคืนถิ่น

ปาล ศรีวิชัย

  • คนกล้าเชียงใหม่
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Pal Sriwichai

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

เยี่ยมคนกล้าสาปสูญ5555 ป้าปาล สาวแกร่ง สมรรถะคนกล้าเข้มข้น สระแก้วลงแปลง5เดือนชลบุรี จากคนไม่รู้เกษตรเลย ตอนนี้อยู่ในวิถีพึ่งตน ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีพืชผักปลอดภัยกินพอ เหลือขายบ้าง เริ่มใช้ชีวิตต่อจากสิ่งที่เรียนคือแปรรูป เล็กน้อย กับแปลงผักรอบบ้าน กำลังรอกินเเยมมัลเบอรี่นะครับ ดกมากๆ กับปุ๋ยถั่งเหลือง ใครอยากรู้ถามเอาดูครับ