คนกล้าคืนถิ่น

พิษณุ อัศววิภาส

  • คนกล้าปราจีนบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

จากนักบัญชีที่ต้องการกลับมาเป็นเกษตรกรในพื้นที่เมืองปราจีนบุรี กับพื้นที่ที่พบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในแปลง 17 ไร่อยู่ทุกๆ สร้างความฝันอยากปลูกป่า เลี้ยงบัวหลวง ปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ และหาฝันที่เป็นไปได้ ขอบคุณพี่มากๆครับ