คนกล้าคืนถิ่น

วีระยุทธ เอ้งฉ้วน

  • คนกล้าตรัง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Weerayut Engchuan

สวัสดีครับ ผม นายวีระยุทธ เอ้งฉ้วน s3/1 โหนด23 เด็กเกาะ(เกาะลิบง ตรัง)
ก่อนเริ่มโครงการ ไม่เคยคิดจะทำเกษตรเลยเข้ากรุงทำงานประจำอยู่ 7ปีก็เริ่มเบื่อระบบและคน กลับบ้านก็เริ่มชอบการเกษตรและเริ่มหาข้อมูลเกียวกับการทำเกษตรอินทรีย์และได้เริ่มลงมือปฏิบัติจริง จนมาเจอโครงการคนกล้าคืนถิ่น จึงได้สมัครและเข้าอบรม จึงได้เห็นความสัมพันธ์ของคนกล้าซึ่งไม่ได้ผูกติดด้วยคำว่าเงินแต่มีความกลมเกลียวกันมาก และความคิดของแต่คน  ซึ่งมีความคิดเป็นของตัวเอง จากจาการอบรมครั้งนี้สิ่งที่ได้มามากมายคือเรื่องจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นตัวเริ่มที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจิตสำนึกที่จะนำพาไปซึ่งการทำอาหารที่ปลอดภัยแก่คนอื่นด้วย ซึ่งมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าผมมีความสุขพอสมควรกับการทำเกษตรเพราะได้อยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัว