คนกล้าคืนถิ่น

อัญชุลี เกตุเหลือ

  • คนกล้าสุพรรณบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : https://www.facebook.com/anchulee.ketluea

จากพนักงานโรงแรม สู่เกษตรกรเต็มรูป

อัญชลี เกตุเหลือ ชื่อเล่น อัญ
จบการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2538
หลังเรียนจบ ทำงานเป็นพนักงานโรงแรม ดูแลส่วนห้องอาหาร

พื้นฐานที่บ้านเป็นเกษตรกร ทำนากว่า 42 ไร่ มีสวนมะม่วง สวนมะละกอ จึงมีความรู้เรื่องเกษตรติดตัวอยู่บ้าง ส่วนตัวก็ไม่ได้มองอาชีพเกษตรว่าดีหรือลบ
ตอนที่เข้ามาเริ่มต้นก็ให้ความสนใจแต่การเพาะปลูก ทำอย่างไรให้ได้พืชผลตามที่ต้องการ ไม่ได้สนใจเรื่องอื่น

เมื่อศึกษาและรู้จักโครงการคนกล้าคืนถิ่น….มุมมองก็เปลี่ยนไป ได้ดูจากวิดีโอ ดร.เกริก แล้วรู้สึกดีกับโครงการมากๆ เหมือนเราได้ทบทวนตัวเอง ได้มุมมองและแนวคิดในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันพอเริ่มได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจก็สนใจเรื่องการสร้างรายได้จากผลผลิต ให้ได้พออยู่พอกิน

เนื่องจากที่บ้านเป็นครอบครัวเกษตรกร เลยมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัดสินใจลงมือทำ และสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ ช่วงเริ่มต้นที่เข้ามาทำนา ไม่ได้มีอุปสรรคมากนัก แรงงานก็ใช้การจ้างคนในพื้นที่ ที่มีความชำนาญ แต่พอเริ่มจะต้องนำผลผลิตที่ได้ไปขาย ก็พบว่ามีความในเรื่องของราคาและการยอมรับของตลาด

 

แต่ทำต่อ เพราะ ตา ยายสอนเสมอให้อดทน ความรู้จะได้จากการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ค่อยๆ ทำไป ขวนขวายในเหตุ ไม่คาดหวังในผลลัพธ์

ทุกวันนี้พอใจในวิถีที่เลือกเพราะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

ไม่ว่าชีวิตจะผันผ่านหรือพลิกผันอะไรมา หรือจำเป็นต้องหักเหวิถี
ปรับเปลี่ยนหนทางสักกี่ครั้ง ขอเพียงมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งไขว่คว้าหาหนทาง
เมื่อนั้นคุณก็สามารถพบเจอความสุข และความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงได้ … อัญกล่าว

อัญชุลี เกตุเหลือ (อัญ)
คนกล้าคืนถิ่น อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

ก๊อกๆๆ มีคนอยู่มั้ยค่ะ จะแวะมาบอกว่า คิดถึงงงงง เอาขนมมาฝากค๊าาาา