คนกล้าคืนถิ่น

อรุณ วิริโยคุณ

  • คนกล้าร้อยเอ็ด
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : ทะเล สีความรัก

ทดสอบ

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

วันที่15มิ.ย.61ได้เชิญคนกล้าขอมาช่วยตัดไผ่แต่มันช่วยได้น้อยมากเพราะมันตัดไม่ค่อยเป็นเป็นการเรียน รู้ทักษะพึ่งตน ของคนกล้าขอแต่สิ่งที่ได้คือน้ำใจของคนกล้าขอที่เรียกปุ๊บมาปั๊บ นี่คือน้ำใจของคนกล้าคืนถิ่นที่เป็นครอบครัวหนึ่งเดียว