คนกล้าคืนถิ่น

สันต์ทัศน์ แย้มงามเหลือ

  • คนกล้าพระนครศรีอยุธยา
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

ก่อนเข้าคนกล้าก็เลี้ยงไส้เดือนอยู่แล้ว พอเป็นคนกล้ายิ่งเป็นที่มีความรู้การเกษตรมากขึ้น ที่สำคัญผมได้เพื่อนใหม่ และได้เจอคนที่มีอถดมการณ์เดียวกันม่กขึ้นครับ สโลแกนของผมถึงผมไม่หล่อแต่ผมก็จนนะครับ และถึงผมจะอ้วนผมก็ดำนะครับ มีอะไรดีบ้างนี่ คนกล้าจงเจริญครับ