คนกล้าคืนถิ่น

  • คนกล้าประจวบคีรีขันธ์
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

ปรวัฒน์ บุญชู

ปรวัฒน์ บุญชู  คนกล้าคืนถิ่นทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ คิดว่าอาชีพเกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้ไปตลอดชีวิต

เลือกทำเกษตรที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
https://www.youtube.com/watch?v=2xrwl8WWg0k

เกษตรกรที่ดี ต้องเลี้ยงครอบครัวได้
https://www.youtube.com/watch?v=y1z18WhjNHA

 

ขายผลผลิตบนตลาดออนไลน์ ทำให้ได้ลูกค้าจากทั่วโลก
https://www.youtube.com/watch?v=Srr4MKJymyU

ทำให้น้อย ได้ประโยชน์ให้มาก อย่าหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้
การมาเป็นเกษตรกร มันคือการเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนมุมมองความคิดของผมทั้งหมด