คนกล้าคืนถิ่น

กิตติภพ ทาสี

  • คนกล้าพะเยา
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : กิตติภพ ทาสี

ขอสดุดีความ ‘กล้า’ ที่พาผม ‘คืนถิ่น’

เดิมเป็นพ่อครัวร้านอาหารดังในโรงแรมที่กรุงเทพฯ รายได้สูง สิ่งที่สูงตามมาด้วย คือ ความกดดันในงาน พร้อมค่าครองชีพในเมืองใหญ่ก็สูงมากเช่นกัน และเพราะอยากให้ญาติพี่น้อง ได้กินอาหารจากการเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อจะได้มีสุขภาพดี อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ จึงบอกลาอาชีพพนักงานประจำ … มุ่งหน้า ‘คืนถิ่น’

เมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว กลับบ้านทำนา และทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล  เช่น ไผ่หวาน ดอกดาวเรือง เลี้ยงปลาไว้กิน ไว้แบ่งขาย ชีวิตดี๊ดี  มีความสุข ญาติพี่น้องก็มีความสุข เพราะผลผลิตที่ได้ก็แบ่ง ๆ กันไปกินใช้ ความรู้ด้านเกษตรก็ได้แบ่งให้คนที่เขาสนใจไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มเกษตรกรมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวผลผลิต สร้างรายได้ และได้หลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้

สำหรับความเป็นอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของรายได้
เรามีรายได้ในแบบที่พึงพอใจ ส่วนค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลย
เพราะอาหารเกือบทั้งหมดเราเลี้ยงเอง ปลูกเอง

ผมชวนทุกคนลุกขึ้นมา “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง ให้มีความสุขตามหัวใจจริง ๆ จะกลับบ้าน ไม่กลับบ้าน จะทำเกษตร หรืออย่างอื่น ก็แล้วแต่ ขอแค่กล้าทำตามหัวใจ … แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะ

สำหรับผมวันนี้ การปรับเปลี่ยนชีวิตจากพนักงานประจำ มาเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรอย่างพอเพียงนั้น มีความสุขจริง ๆ และผมมั่นใจว่า ชีวิตนี้ที่เลือก จะให้ความสุขกับผมและครอบครัวอย่างยั่งยืน ผมขอสดุดีความ ‘กล้า’ ที่พาผม ‘คืนถิ่น’

กิตติภพ  ทาสี (หนุ่ม)
คนกล้าคืนถิ่น  อ. ภูกามยาว  จ. พะเยา