คนกล้าคืนถิ่น

อนัญญา บุญญะ

  • คนกล้าสุโขทัย
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : พี่น้อง ฅนกล้าพลัดถิ่น

ก่อนเข้าโครงการ: เริ่มต้นด้วยการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยการทำสวนยางพารา

หลังจากเข้าโครงการ: ปรับเปลี่ยนสวนยางให้เป็นสวนผสมผสานทำให้มีรายได้เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอราคายางอย่างเดียว ที่สำคัญได้สุขภาพที่ดีกลับมาค่ะ ได้เจอเพื่อนๆมีแนวความคิดเดียวกัน ได้ปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา