คนกล้าคืนถิ่น

นฤมล บุญเคลิ้ม

  • คนกล้านครนายก
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : นฤมล บุญเคลิ้ม

 

ชื่อนางสาวนฤมล บุญเคลิ้ม ชื่อมล คนกล้าคืนถิ่น รุ่นที่1/2558 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการจัดการทั่วไป4ปีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) อดีตทำงานบริษัทเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี2552 บริษัทปิดกิจการจึงได้กลับมาดูแลพ่อกับแม่ที่จังหวัดนครนายก และได้เข้าอบรมเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนยภูมิรักษ์ธรรมชาติ จึงเริ่มทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักและเผาถ่านเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้

ปี2558 ได้เข้าอบรมโครงการคนกล้าคืนนถิ่น รุ่นที่1 รอบที่2 ที่วนเกษตรเขาฉกรรจ์ ของ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ สระแก้ว

ปี2560  ทำโครงการ91101 ผลิตปุ๋ยอินทีย์คุณภาพ(วิศวกรรมแม่โจ้ ไม่พลิกกลับกอง) และเข้าร่วมอบรมโครงการนักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม กับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว. ทำโครงการวิจัยขยะแลกปุ๋ย ได้รางวัลโครงการวิจัยและนักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ปี2561 ทำโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม กับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.ได้รับรางโครงการวิจัยและนักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ปี2562 เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี นครนายก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปี 2663 เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโมเดลคนกล้าคืนถิ่นที่มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบประเทศไทย เป็นโมเดล:แหล่งเรียนรู้

ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ทำให้ได้มีเวลาดูแลแม่ พี่น้องมีกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน

ข้อคิดและประสบการณ์ที่ได้จากโครงการคนกล้าคืนถิ่นและจากการลงมือทำคือเริ่มจากสิ่งที่มี แรงบันดาลใจจากพ่อหลี บุญเคลิ้มและพ่อหลวง ร.9

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

สวัสดีครับ ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนทิพย์ กันนะครับ ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนจริงๆ กันนะครับ นครนายกน่าจะบรรยากาศดีนะครับ และถ้ามีโอกาสผ่านขึ้นเหนือ อย่าลืมแวะบ้านนอกสบายดี อุตรดิตถ์ บ้างนะครับ